Programy UE

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta TON w Kościanie

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta TON w Kościanie

ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan
tel. 065 512 67 05; 721 071 691 (tel. prezesa); 605 079 609 (tel. dyrygenta)

www.orkiestraton.republika.pl
e-mail: orkiestraton@op.pl

Nr KRS 0000231809

Godziny urzędowania: każdy piątek od godziny 18 do 20 w Kolegium UAM przy ulicy Bernardyńskiej 2 w Kościanie
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Ilość członków: ok. 40 członków 

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta TON w Kościanie posiada status organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. posiada odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd:

1. Emil Kowalczyk - Prezes
2. Natalia Kaczor - Skarbnik
3. Michał Wrzosek - Wiceprezes
4. Katarzyna Konieczna - Kierownik gospodarczy
5. Roman Szczepaniak - sekretarz