Programy UE

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego
ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan
Tel. 065 511 91 36

www: www.so.koscian.net

Numer KRS 0000180424

Godziny urzędowania: wtorek i środa od godz. 12.00 do godz. 14.00
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Ilość członków: 46 

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego posiada status organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą:

  • dr Cezary Trosiak - Prezes Zarządu
  • Jan Beba - W-ce Prezes
  • Leszek Majchrzak - W-ce Prezes
  • Bartosz Hordecki - Sekretarz
  • Zbigniew Jąder - Skarbnik
  • Henryk Myler - Członek Zarządu
  • Emilian Prałat - Członek Zarządu

Cele i zadania statutowe stowarzyszenia:

Wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieży pochodzącej z terenu powiatu kościańskiego poprzez wypłacanie stypendiów oświatowych.