Programy UE

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej"

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej"

ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan
tel. 061 2823441; 606436299

e-mail: stow.bernardynskakoscian@wp.pl
www.stow.bernardynska.eu.interia.pl

Nr KRS 0000135080 

Godziny urzędowania: pon., śr., pt. 9.00-12.00
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Ilość członków stowarzyszenia: 20 

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych posiada status organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Elżbieta Kąkolewska – przewodnicząca stowarzyszenia

Cele i zadania statutowe Stowarzyszenia:

  1. Wzajemna pomoc i wspieranie się rodziców w pełnieniu opieki, rehabilitacji i stymulowaniu rozwoju ich niepełnosprawnych dzieci.
  2. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych związanych z niepełnosprawnością dziecka.
  3. Propagowanie rzetelnej wiedzy w lokalnym społeczeństwie na temat niepełnosprawności oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin celem ich integracji ze społeczeństwem.
  4. Organizowanie i prowadzenie wypoczynku rehabilitacyjno – leczniczego dla dzieci i ich rodzin.

Marzena Jankowska