Programy UE

12 lutego 2024

Strażacy wypompowali wodę

Wysoki poziom wód gruntowych i opady deszczu tworzą na wielu ulicach gruntowych w mieście potężne kałuże. Miasto kilkukrotnie zlecało już wypompowywanie wody z zlanych dróg.

Szczególnie dużo wody zbiera się na osiedlu Ogrody. Miasto już kilkukrotnie zlecało spółce Wodociągi Kościańskie wypompowywanie wody z ulic.

Dziś na prośbę mieszkańców skierowałem do pomocy druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie. Pompowali wodę z zalanych ulic na Osiedlu Ogrody oraz na ulicy Balcera. To jedyna możliwa forma doraźnej pomocy w takich przypadkach. Jeśli potrzebne będą interwencje w innych miejscach, to proszę o sygnał – mówi burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Rozwiązanie problemu przyniesie w przyszłości utwardzenie drogi i wybudowanie kanalizacji deszczowej. O kolejności remontów ulic decyduje kolejność w Wieloletnim Planie Inwestycji Drogowych, która jest ustalana na podstawie wzoru matematycznego. Podstawiane są do niego dwa czynniki: okres oczekiwania na utwardzenie drogi w latach oraz współczynnik rentowności społecznej. Na drugi element składa się liczba mieszkańców zameldowanych na ulicy na pobyt stały i długość ulicy na odcinku nieutwardzonym.

Ulica Balcera znajduje się obecnie na 16 miejscu listy, a osiedle Ogrody na 35. Do końca roku obie ulice powinny przeskoczyć do przodu o 10 pozycji, tyle bowiem ulic ma być przebudowanych w roku 2024.