Programy UE

Szkoła Podstawowa nr 2 w projekcie Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kościanie zakwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie: „Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła”. Projekt będzie realizowany przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w okresie 2021-2022 r.

Turystyczna Szkoła to projekt Polskiej Organizacji Turystycznej realizowany wspólnie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, Polskimi Markami Turystycznymi oraz certyfikowanymi produktami turystycznymi. Jego celem jest wsparcie nauczycieli atrakcyjnymi, interdyscyplinarnymi pomocami dydaktycznymi oraz zachęcenie do podróżowania po Polsce. Jednym z elementów programu będzie Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski, potencjale regionów turystycznych, jak również kreowanie wśród młodzieży mody na podróżowanie po Polsce.

Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła odwiedzać będzie szkoły podstawowe w całej Polsce. Każda wizyta będzie okazją do zorganizowania przez dyrekcję Szkoły Dnia Turystyki. Regularne zajęcia będą odbywały się w okrojonej formule,  zaś dominujące w tym dniu będą spotkania w Turystycznej Szkole na uprzednio przygotowanej przez zespół MCE Turystycznej Szkoły sali gimnastycznej.

Multimedialne zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych:

  • klasy 1-3 Szkoły Podstawowej,
  • klasy 4-8 Szkoły Podstawowej.

Niezwykle nowoczesna, multimedialna przestrzeń eventowa, wysokiej jakości wyposażenie Mobilnego Centrum Edukacji będzie atrakcyjnym narzędziem wspierającym realizację projektu. W Mobilnym Centrum Edukacji znajdą się m.in.:

  • nowoczesne monitory interaktywne,
  • rzeczywistość rozszerzona,
  • gry i gadżety  z wykorzystaniem AR,
  • stoły multimedialne,
  • podłogi interaktywne,
  • wirtualna rzeczywistość,
  • tablety,
  • symulatory  itd.

Do udziału w projekcie mogły zgłosić się szkoły, które spełniają kilka wymagań m.in.: liczba uczniów w szkole nie przekracza 500 osób.

 

Źródło: Wielkopolska Organizacja Turystyczna (https://www.wot.org.pl/)