Programy UE

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Uprzejmie informuję, że oferty w konkursach ofert na 2022 rok ogłaszane przez Burmistrza Miasta Kościana składane będą przy wykorzystaniu generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl. Będzie to jedyna forma składania ofert w otwartych konkursach ofert.

Witkac jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

Aby ułatwić Państwu korzystanie z wyżej wymienionego generatora wniosku na dzień 26 listopada 2021 r. w godzinach od 13.00 do 16.00 zaplanowaliśmy szkolenie. Poniżej przesyłam link za pomocą którego dokonuje się rejestracji na szkolenie:

https://witkacwitkac.clickmeeting.com/szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych-witkac-pl

Po potwierdzeniu rejestracji, każdy uczestnik otrzyma wiadomość mailową wraz z właściwym linkiem do spotkania oraz instrukcją dołączenia.

Do uczestniczenia w szkoleniu nie są wymagane kamery oraz mikrofony. Wszelkie pytania techniczne będzie można zadawać na czacie.

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu!