Programy UE

Szukamy osób władających językiem ukraińskim

UWAGA!! Organizujemy pomoc uchodźcom, dlatego poszukujemy osób które władają językiem ukraińskim. Te osoby będą pełniły rolę tłumacza. Chętnych prosimy o kontakt z Biurem Komunikacji Społecznej i Promocji tel. 655126217 e-mail: promocja@koscian.pl.