Taksówka dla seniora w Kościanie

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej-Taksówka dla seniora w Kościanie

Szczegóły w poniższym linku:

http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html