Programy UE

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej

Ul. Rynek 1 (Ratusz)
64-000 Kościan
Tel. Zdzisław Witkowski - 503 126 496, Ireneusz Krzysiak - 693 998 179.

Godziny urzędowania: każdy wtorek 10.00 - 12.00, piątek 10.00 - 11.00
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Ilość członków:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą:

Zdzisław Witkowski - prezes

Cele i zadania statutowe stowarzyszenia:

  1. Inicjowanie i popieranie badań naukowych związanych z Ziemią Kościańską .
  2. Upowszechnianie wiedzy o regionie.
  3. Opieka nad pamiątkami historycznymi, kulturalnymi i zabytkami Ziemi Kościańskiej.
  4. Publikowanie materiałów o charakterze regionalnym.
  5. Organizowanie odczytów, wykładów, prelekcji, wystaw, sesji naukowych, itp.