Programy UE

18 stycznia 2021

Transport dla mieszkańców Kościana mających trudności w dotarciu do punktu szczepień

Gmina Miejska Kościan w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko SARS-CoV-2 realizuje transport do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Usługa transportu przeznaczona jest dla mieszkańców Kościana, którzy są już umówieni na konkretny termin na szczepienie oraz:

  • są osobami niepełnosprawnymi, tj. posiadają aktualnie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Ponadto zgłaszający są zobowiązani podać:

  • imię i nazwisko,
  • rok urodzenia,
  • numer orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym (kod R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
  • adres zamieszkania,
  • termin szczepienia: data, godzina i dokładny adres punktu szczepień,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • wskazane jest by  niepełnosprawny senior na szczepienie udał się wraz opiekunem.

Aby skorzystać z usługi należy zgłosić chęć przejazdu pod numerem telefonu 500 014 886 w godzinach od 7:30 do 14:00 (poniedziałek-piątek) nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym przejazdem.

Przewozy będą się odbywały na umówioną godzinę do wskazanego punktu szczepień (chęć skorzystania z usługi należy zgłaszać każdorazowo – osobno dla 1 i 2 dawki szczepionki).

Odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego przejazd.

Ponadto, zgodnie z zapowiedziami w każdej gminie będzie funkcjonował co najmniej jeden mobilny punkt szczepień,  m. in. dla osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć na szczepienie. W ramach realizacji strategii szczepień mobilnych przewiduje się szczepienie dokonywane przez zespoły wyjazdowe (organizowane również przez inne instytucje np. Wojsko Polskie) w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny.

Jak się  zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19?