Programy UE

Turniej wiedzy pożarniczej

15 marca w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Turniej jest to bardzo ważną inicjatywą, dzięki której młodzież zdobywa wiedzę jak prawidłowo zachować się w sytuacji zagrożenia oraz poznaje zasady prowadzenia działań przeciwpożarowych –  mówi burmistrz Piotr Ruszkiewicz

W wyniku rozgrywek finałowych Jury zakwalifikowała na eliminacje powiatowe następujących uczestników:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe kl. I-IV):

1.            Naskręt Filip - SP Nr 4                              

2.            Chróst Oliwier - SP Nr 4                          

3.            Majorczyk Szymon - SP Nr 1                                       

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe kl. V-VIII):

1.            Gbiorczyk Igor  - SP Nr 1                             

2.            Malak Mateusz  - SP Nr 4                           

3.            Szczepanik Jan  - SP Nr 1                                      

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe):

1. Mizera Filip  - I L.O.                                  

2. Skoracki Filip  - ZSP                                  

3. Frąckowiak Kacper  - ZSP                                      

Etap powiatowy organizowany wraz z Zarządem Miejsko-Gminnym ZOSP RP odbędzie się w dniu 23.03.2023 r roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jerce.