UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA inaugurująca obchody XXXII Dni Kościana odbędzie się w piątek 25 maja 2018 r. o godzinie 12.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga przy Al. Kościuszki 3

 W programie sesji:

  • wykład okolicznościowy prof. dr. hab. Krzysztofa Pietkiewicza nt.: „Ojcowie Niepodległości”;
  • wręczenie nagród Miasta Kościana „Kościan Dziękuje”;
  • część artystyczna;
  • wręczenie nagród i wyróżnień uczniom kościańskich szkół;
  • wręczenie aktów Honorowego Członkostwa Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie;
  • wręczenie nagród Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie absolwentom I LO w Kościanie;
  • wręczenie nagród w konkursie „Dezydery Chłapowski – życie i dzieło. Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”;
  • wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe;
  • wręczenie medali Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościanie;
  • wystąpienia gości.