Utrudniony wjazd na Osiedle Andersa

Informujemy, że od dnia 15 do 17 września bieżącego roku, utrudniony będzie wjazd na Osiedle Andersa. Powyższe wynika z przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej i Pogodnej.

Przypominamy, że trwają prace na ul. Fabrycznej i Pogodnej w Kościanie - budowa drogi z kanalizacją deszczową. Łączy koszt przebudowy wyniesie 849.300,53 zł.