Programy UE

We wrześniu głosowanie ramach Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego

Od 1 do 30 września odbędzie się głosowanie nad projektami w ramach Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Każdy mieszkaniec Kościana jest uprawniony do oddania jednego głosu w danej kategorii poprzez zaznaczenie pola obok wybranego projektu. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Miasta Kościana do udziału w wyborze projektów na Platformie Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego: https://koscian.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

Szczegóły w Uchwale nr XLIII/517/23 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać Kościański Budżet Obywatelski.