Wieża Ciśnień na starych pocztówkach

Kościańska Wieża Ciśnień powstała w 1908 roku. wg projektu niemieckiego inżyniera Xawera Geislera. Do dziś przetrwała w niemal niezmienionej formie. W swym kształcie stanowi ukonorowanie wkładu miasta w rozwój systemów wodociągowych w Polsce. Kościaniacy, jako jedni z pierwszych na ziemiach polskich dysponowali systemem wodociągowym dostarczającym wodę pitną do domów już w XV wieku.

Wieża ciśnień w momencie jej powstania, była jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w Europie. Stanowi ona model wodociągu miejskiego z początku XX wieku i jeden z najcenniejszych zespołów wodociągowych w Polsce. Ponadto jest doskonałym przykładem dziewiętnastowiecznej wizji techniki, w której funkcje estetyczne dominują nad technicznymi. W pierwszej połowie XX wieku, obiekt był wykorzystywany przez wojska jako punkt obronny.

Wieża ciśnień dziś - strona internetowa

Wieża ciśnień na starych pocztówkach: