Programy UE

Wyniki egzaminów ósmoklasistów

Absolwenci szkół otrzymali wyniki egzaminów ósmoklasisty. W kościańskich szkołach podstawowych do egzaminu końcowego, sprawdzającego wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego/niemieckiego/ przystąpiło łącznie 274 uczniów.

Poniżej przedstawiamy średnie procentowe wyników poszczególnych kościańskich szkół oraz średnie dla gminy, powiatu, województwa oraz kraju.

Nazwa szkoły

język polski

matematyka

język angielski

Szkoła Podstawowa nr 1

58,3

47

63,4

Szkoła Podstawowa nr 2

58

52

62

Szkoła Podstawowa nr 3

57,23

50,77

69,67

Szkoła Podstawowa nr 4

65,58

51,49

74,65

Średnia gminy

58

49

67

Średnia powiatu

57

46

61

Średnia województwa

58

45

63

Średnia kraju

60

47

66

 - Gratulujemy młodzieży, tym bardziej że w minionym roku szkolnym uczyli się w większości w trybie zdalnym. Życzymy, aby absolwenci dostali się do wymarzonych szkół średnich i realizowali wybrane ścieżki edukacji – podkreślił Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz.