Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok.

Szczegóły w poniższym linku:

http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html