XIX seminarium historyków powstania wielkopolskiego 1918-1919

Miejscowość: Kościan
Miejsce: Kościan
Data rozpoczęcia: 2018-03-20
Data zakończenia: 2018-03-20
Organizator: Muzeum Regionalne w Kościanie

Burmistrz Miasta Kościana, Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana zapraszają na: XIX seminarium historyków powstania wielkopolskiego 1918-1919 r. Miejsce spotkania: Ratusz, 20 marca 2018 r., godz. 13.00.

Program seminarium:
1. mgr Wawrzyniec Wierzejewski: Płk Wincenty Wierzejewski.
2. mgr Kamila Czechowska: Regionaliści z terenu północno-wschodniej Wielkopolski i ich publikacje na temat powstania wielkopolskiego 1918/1919.
3. mgr Dariusz Kram: Miejsca pamięci powstania wielkopolskiego w Kościanie.
4. Dr Jakub Staszak: Jarocińskie środowisko badaczy powstania wielkopolskiego.
5. Dr Zdzisław Kościański: Historycy odcinka wolsztyńskiego: płk S. Siuda, płk S. Tomak, ppłk K. Szcześniak.
6. Prof. nadzw dr hab. Waldemar Handke: dr Władysław Purczyński.
7. Prof. nadzw dr hab. Michał Polak: dr Wacław Ryżewski.
8. Prof. zw. dr hab. Janusz Karwat: Prof. Stanisław Nawrocki.
9. Prof. zw. dr hab. Bogusław Polak: Prof. Bernard Piotrowski.
10. Komunikaty i głosy w dyskusji.

Serdecznie zapraszamy