Programy UE

XLII sesja Rady Miejskiej Kościana

Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana uprzejmie zawiadamia, że XLII Sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się w czwartek 26 stycznia 2023 roku o godzinie 16:00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11.

W programie sesji podjęcie uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok,

2)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Kościan do Klastra Energii Powiatu Kościańskiego,

3)    kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej,

4)    kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan,

5)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023.

(transmisja będzie dostępna na kanale Urzędu Miejskiego Kościana, na platformie YouTube)