Programy UE

XVIII Sesja Rady Miejskiej Kościana

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kościana uprzejmie zawiadamia, że XVIII Sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się w czwartek 29 października 2020 roku o godz. 13:00 w trybie zdalnym.

W programie podjęcie uchwał w sprawie:

  • wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana,
  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020-2033,
  • wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej Kościana do Komitetu Rewitalizacji,
  • przyjęcia Programu ,,Kościańska Karta Mieszkańca”,
  • zamiaru likwidacji dwóch filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie oraz zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie,
  • zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Ponadto w programie sesji informacja o stanie realizacji zdań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2020 r., informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r.

Transmisja będzie dostępna na kanale Urzędu Miejskiego Kościana, na platformie YouTube