Programy UE

XXI Sesja Rady Miejskiej Kościana

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek 25 lutego 2021 roku o godz. 13:00 w trybie zdalnym (transmisja będzie dostępna na kanale Urzędu Miejskiego Kościana, na platformie YouTube)

W programie podjęcie uchwał w sprawie:

 • zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie z pomocy społecznej w formie posiłków,
 • zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy,
 • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2021 r.,
 • nadania nazwy osiedla w Kościanie,
 • zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Kościana w 2021 r.,
 • skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie,
 • rozpatrzenia petycji,
 • wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2021 r.,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana oraz Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana

 

Ponadto w programie sesji sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.