XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek 17 maja 2018 r. o godzinie 16.00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11

 W programie sesji podjęcie uchwał  w sprawie:

  • zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017-2027 z perspektywą do 2032 r.;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan;
  • zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.