Programy UE

XXXVIII sesja Rady Miejskiej Kościana

Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana uprzejmie zawiadamia, że XXXVIII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się w czwartek 29 września 2022 roku o godzinie 13:00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11.

W programie sesji podjęcie uchwał w sprawie:

  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki na dofinansowanie wykonania budowy - modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt ,,Azorek'' w Obornikach;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2022 rok;
  • emisji obligacji komunalnych;
  • zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2022–2034;
  • ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan;
  • zawarcia porozumienia dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu na pobyt całodobowy;
  • wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana.

Ponadto w programie sesji przedstawienie sprawozdania z organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022.

(transmisja będzie dostępna na kanale Urzędu Miejskiego Kościana, na platformie YouTube)