Zajęcia dla najmłodszych w szkołach

Pod koniec września we wszystkich kościańskich szkołach podstawowych rozpocznie się realizacja dwóch programów dla najmłodszych uczniów: profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” i Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna „Aktywny Kościan – żyj zdrowo”.

Wśród uczniów kl. I-II kolejny rok realizowany będzie program profilaktyki „Przyjaciele Zippiego”, promujący zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie małych dzieci. Dzieci będą mogły skorzystać z 24 godzin zajęć dodatkowych. Program ma rozwijać umiejętności komunikacyjne i społeczne ułatwiające funkcjonowanie w grupie oraz radzenie sobie z problemami i trudnościami.

Na program Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna „Aktywny Kościan- Żyj Zdrowo” Gmina Miejska Kościan pozyskała 6 000,00 zł z MSiT. Całkowity koszt projektu wyniesie 12 000,00 zł. Program skierowany jest dla uczniów II-III klas z wadami postawy. Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu przez 8 tygodni dla 15 grup. W ramach projektu będą prowadzone ćwiczenia fizyczne z edukacją zdrowotną uczniów w zakresie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania prawidłowej postawy ciała oraz doboru ćwiczeń dla poszczególnych grup.

Szczegóły na temat zajęć w szkołach, do których uczęszczają Państwa dzieci.