Programy UE

23 stycznia 2024

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kościana zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.

Treść zaproszenia w załączniku pod komunikatem.