Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Szczegóły w załączonym linku:

http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html