Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html