Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Taksówka dla seniora w Kościanie

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Taksówka dla seniora w Kościanie.

Szczegóły w załączonym pliku: 

http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html