Programy UE

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Szczegóły w poniższym linku.

https://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html