Programy UE

10 maja 2024

Zaproszenie na II sesję Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że II SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek, 16 maja 2024 roku, o godzinie 16:00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie, przy ul. Mickiewicza 11.

Transmisja będzie dostępna na stronie: koscian.posiedzenia.pl, na portalu rady miejskiej: rada.koscian.pl oraz na FB.

W programie sesji podjęcie uchwał m. in. w sprawie:
• ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana, Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana, Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana,
• powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Kościana,
• upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana,
• wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana,
• zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2024–2040.