Programy UE

02 maja 2024

Zaproszenie na I sesję Rady Miejskiej Kościana

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lesznie I SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się we wtorek

7 maja 2024 roku o godzinie 16:00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11

(transmisja będzie dostępna na stronie: koscian.posiedzenia.pl, na portalu rady miejskiej: rada.koscian.pl oraz na FB).


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Złożenia ślubowania przez radnych.
  3. Wybór przewodniczącego rady.
  4. Wybór zastępcy/zastępców przewodniczącego rady.
  5. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
  6. Zakończenie obrad.