Programy UE

Zbliża się remont ulicy Towarowej

Przedmiotem prowadzonego zamówienia jest przebudowa ul. Towarowej w Kościanie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni dróg, chodników, miejsc postojowych w ramach realizacji zadania „Przebudowa ul. Towarowej – etap II”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: prac rozbiórkowych z utylizacją,  wycinkę drzew i krzewów, budowę kanalizacji deszczowej, korytowanie, profilowanie, zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej drogi, miejsc postojowych, chodnika, wykonanie zjazdów z płyt ażurowych, odtworzenie nawierzchni z asfaltobetonu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Planowany termin realizacji zamówienia wynosi 16 tygodni od przekazania terenu robót.

Ofertę w zakresie powyższego zamówienia należy złożyć poprzez Platformę do dnia 10.05.2021 r. Więcej informacji dotyczącej inwestycji na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/448083