Zmiana organizacji ruchu drogowego - ul. Czempińska

Przy wyjeździe z ul. Czempińskiej na ul. Północną obowiązuje nakaz jazdy w prawo (w stronę ronda). Nie można już skręcić z ul. Czempińskiej w stronę wiaduktu.