Znak drogowy „D-4a” na Ulicy Żwirki i Wigury

W związku ze zmianą organizacji ruchu pojazdów na terenie miasta Kościana wynikającej z budowy wiaduktu kolejowego w ul. Gostyńskiej oraz otrzymywanymi informacjami od mieszkańców na ulicy Żwirki i Wigury, która znajduje się w pobliżu ulicy Gostyńskiej postawiono znak drogowy „D-4a” - droga bez przejazdu.