Zwiększenie ilości udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych

W dniu 8 listopada Burmistrz Piotr Ruszkiewicz uroczyście podpisał dokumenty potwierdzające zwiększenie udziału Gminy Miejskiej Kościan w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Sp. z o. o. w Gostyniu. Ilość udziałów została zwiększona z 18 do 21. Obecna ich wartość wynosi 210.000,00 zł.

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oferuje zabezpieczenia spłaty kredytów, pożyczek oraz transakcji leasingowych dla przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego oraz powiatów: milickiego, górowskiego, wschowskiego oraz trzebnickiego.

Dzięki udzielonym poręczeniom dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, Spółka przyczynia się do ich rozwoju.

Cele, jakie Spółka chce osiągnąć przy udzielaniu poręczeń kredytów,

prezentują się następująco:

- zmniejszenie bezrobocia, poprzez ułatwienie dostępu mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MSP) do kapitału zewnętrznego, a przez to umożliwienie im rozwoju do tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy;

- wspieranie rozwoju lokalnego, dzięki działaniom mającym na celu "złamanie" barier utrudniających powstawanie nowych firm;

- wspieranie przedsięwzięć gospodarczych mikro, małych i średnich przedsiębiorców.