Programy UE

15 stycznia 2024

Zaproszenie na warsztaty poświęcone Strategii Rozwoju Miasta Kościana

Burmistrz Miasta Kościana zaprasza na otwarte warsztaty „Strategia Rozwoju Miasta Kościana na lata 2024-2033”. Warsztaty diagnostyczne odbędą się 8 lutego 2024 roku.

Urząd Miejski Kościana rozpoczął proces przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Kościana na lata 2024-2033. W związku z chęcią zaangażowania szerokiej grupy interesariuszy do prac nad dokumentem, zapraszamy mieszkańców na warsztaty dotyczące budowania założeń do Strategii. Warsztaty diagnostyczne odbędą się 8 lutego 2024 roku.

WARSZTAT I

Przedmiotem pierwszego warsztatu jest diagnoza potencjału Miasta, w tym w szczególności analiza mikro i makrootoczenia. Analiza ma pomóc w wyznaczeniu dalszych kierunków rozwoju Miasta.

Miejsce: Aula w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 (sala nr 200, II piętro)
Data: 8 lutego 2024 r. (czwartek)
Godzina: 15:00-18:00

Program:

1. Wprowadzenie, przedstawienie zespołu i formalne uruchomienie procesu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kościana
2. Warsztaty kreatywne - diagnoza potencjału Miasta Kościana
• analiza makrootoczenia Miasta Kościana
• analiza mikrootoczenia Miasta Kościana
• analiza SWOT w 3 obszarach: społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń
• identyfikacja najważniejszych problemów z perspektywy interesariuszy strategii
3. Podsumowanie
• wnioski
• tryb dalszej pracy

Spotkanie poprowadzą moderatorzy z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.

Liczymy, że nasza wspólna praca pomoże stworzyć kompleksową Strategię Rozwoju Miasta Kościana, która przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców - mówi Piotr Ruszkiewicz, burmistrz Kościana.

 

 

Dofinansowano dzięki wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w formie dotacji w kwocie 25.830,00 zł.