Wyniki wyszukiwania

Wyniki 1 - 10 spośród 215 dla zapytania na sprzedaż

15 stycznia 2020

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza przetarg

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego.

15 stycznia 2020

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza przetarg

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan położonych w Pelikanie na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5.

08 stycznia 2020

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza przetarg

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

20 grudnia 2019

Budżet na 2020 rok uchwalony

Rada Miejska Kościana na sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Kościan na rok 2020. W przyjętej uchwale budżetowej dochody zostały zaplanowane w wysokości 132.311.497,30 zł, natomiast wydatki w kwocie 134.826.889,15 zł.

18 grudnia 2019

Przetarg na nieruchomości gruntowe przy ul. Wiatracznej

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza siódmy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan położonej w Kościanie przy ul. Wiatracznej.

18 grudnia 2019

Przetarg na nieruchomości gruntowe przy ul. Kasprowicza

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza siódmy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza.

18 grudnia 2019

Przetarg na nieruchomości gruntowe przy drodze nr 5

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza dwunasty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan położonych przy drodze krajowej nr 5.

10 października 2019

X SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że X SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek 17 października 2019 roku o godzinie 16:00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11.

25 września 2019

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza jedenasty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan położonych przy drodze krajowej nr 5.

04 września 2019

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Kasprowicza

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza szósty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza.