Programy UE

ul. Bączkowskiego

UCHWAŁA NR XXVI/322/21 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i kanałem
Obry.