Programy UE

ul. Północna

UCHWAŁA NR XXIX/378/21 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej, przy terenach kolejowych – „Kościan północny – wschód”