Badania ankietowe na terenie Kościana

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Kościana, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizują Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych, a także w dniach 1-20 października, ankieterzy statystyczni realizują badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

Ulotka  Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych i plakat Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach w zał.

 

Dodatkowe informacje o aktualnych badaniach ankietowych dostępne są na https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/ oraz https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/