Programy UE

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Budżetu i Finansów
(zakres działania: opiniowanie spraw związanych z budżetu miasta)

1. Alicja Brzozowska - przewodnicząca komisji

2. Marcin Betlej

3. Magdalena Cwojdzińska

4. Konrad Garwoliński

5. Paweł Grodziski

6. Patryk Piasecki

7. Magdalena Tomaszewska-Kubiak

8. Marek Wyrzykiewicz


Komisja Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
(zakres działania m.in.: sprawy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, zagospodarowania przestrzennego, realizacji inwestycji miejskich, budowy i utrzymania dróg i ulic w mieście, sprawy czystości miasta, zieleni i ochrony środowiska)

1. Roman Talikadze - przewodniczący komisji

2. Gabriela Andrzejewska

3. Tomasz Bajstok

4. Marcin Betlej

5. Konrad Garwoliński

6. Małgorzata Igłowicz-Betlej

7. Sławomir Kaczmarek

8. Mirosław Starosta


Komisja Spraw Społecznych
(zakres działania m.in.: sprawy oświaty, kultury, sportu, rekreacji, polityki społecznej i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego)

1. Gabriela Andrzejewska - przewodnicząca komisji

2. Zbigniew Bernard

3. Łukasz Naglik

4. Małgorzata Noskowiak

5. Dawid Olejniczak

6. Luiza Pluta

7. Wiktor Rudawski

8. Magdalena Tomaszewska-Kubiak  

9. Marek Wyrzykiewicz


Komisja Rewizyjna
(zakres działania: kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy)

1. Sławomir Kaczmarek  - przewodniczący komisji
 
2. Małgorzata Igłowicz-Betlej
 
3. Wiktor Rudawski
 
4. Mirosław Starosta
 
5. Roman Talikadze

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji)

1. Patryk Piasecki - przewodniczący komisji
 
2. Tomasz Bajstok
 
3. Łukasz Naglik
 
4. Małgorzata Noskowiak
 
5. Luiza Pluta