Programy UE

Kościański trakt rekreacyjny

Gmina Miejska Kościan realizowała w latach 2011-2014 projekt Kościański Trakt Rekreacyjny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 527 607,06 zł, dofinansowanie ze środków UE wyniosło 2 942 944,58 zł.

Partnerem projektu był Klub Wysokogórski w Poznaniu. Zadaniem Partnera głównie były konsultacje w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego ściany wspinaczkowej.

Realizacja projektu polegała na stworzeniu miejsc umożliwiających mieszkańcom miasta oraz turystom korzystanie z różnorodnych form rekreacji poprzez powstanie obiektu turystyczno-rekreacyjnego oraz zagospodarowanie obszaru Parku Miejskiego im. Kajetana Morawskiego. Adaptacja obiektu wieży ciśnień (wpisanego do rejestru zabytków), który od lat 90. minionego wieku nie pełnił pierwotnej funkcji, wraz z jej rozbudową nadała budynkowi nowe funkcje – sportowo-rekreacyjne, muzealne, naukowo-dydaktyczne. Najbardziej atrakcyjnymi elementami obiektu są ściany wspinaczkowe o łącznej powierzchni 345 m2 (jedna z najwyższych w Polsce ścian wewnętrznych – 18 m), do dyspozycji odwiedzających są również szatnie, zaplecze sanitarne, wypożyczalnia sprzętu wspinaczkowego i profesjonalni instruktorzy. Ze ściany mogą korzystać zarówno 4-letnie dzieci jak i doświadczeni skałkowcy. Kolejną atrakcją jest obserwatorium astronomiczne (wyposażone w teleskop, kamerę oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem - umożliwiające prowadzenie obserwacji nieba). Wielkie wrażenie robi również widok wieży z zewnątrz w trackie obserwacji – teleskop umieszczony jest w górnej części dachu, która jest obrotowa (możliwy jest obrót ponad 10 tonowej części 360 st. w ciągu kilku minut). Działalność dydaktyczna i popularyzatorska prowadzona jest we współpracy z obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W każdą środę wieczorem prowadzone są obserwacje nieba. Przez cały rok akademiccy wykładowcy prowadzą wykłady popularnonaukowe.

Kolejnym produktem projektu było zagospodarowanie obszaru Parku Miejskiego im. Kajetana Morawskiego w Kościanie (15 ha). Przed rozpoczęciem prac z terenu parku nie korzystano, mała architektura była zdewastowana, oświetlenie nie działało. Zalecenia wynikające z przeprowadzonej inwentaryzacji i oceny drzewostanu wskazywały na konieczność stopniowego prześwietlenia (przerzedzenia) – w celu nadania drzewostanowi parkowego charakteru. Umożliwienie mieszkańcom miasta i regionu wypoczynku i zapoznawania się z rzadkimi gatunkami drzew wymagało budowy alejek parkowych, wymiany oświetlenia, które pełnią funkcję pieszo-rowerową. Zainstalowano 41 szt. lamp na ponad 3,5 tys. metrach ścieżek. Ścieżki zostały wykonane z nawierzchni mineralnej z obrzeżami z kostki, dzięki czemu park stał się ulubionym miejscem biegaczy.

Głównym celem projektu był rozwój turystyki na obszarze Kościana. Cele szczegółowe: zwiększenie ruchu turystycznego na terenie Kościana oraz możliwości rekreacyjnych mieszkańców regionu; zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego; pobudzenie rynku usług turystycznych na obszarze regionu; zapewnienie młodzieży regionu dostępu do placówki astronomicznej.

Założono jako rezultat projektu powstanie jednego miejsca pracy w 2013 r., kolejnych dwóch w 2014 r. oraz liczbę osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 5000 od 2014 r. Rezultaty zostały osiągnięte.

Linki:

Park miejski

Wieża ciśnień

Klub Wysokogórski w Poznaniu