Programy UE

Harmonogramy

Harmonogram odbioru odpadów

Eco harmonogram: wpisz swój adres i pobierz harmonogram:

https://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=13&strona=1

Harmonogram w formacie PDF dostępny na dole strony.

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. usługę odbioru i transportu odpadów na terenie Miasta Kościana świadczy: REMONDIS SANITECH POZNAŃ ODDZIAŁ KOŚCIAN, UL. ŁĄKOWA 5.

Telefon kontaktowy: 655114480 lub 655114489

Poza ww. terminami odbioru odpady dostarczyć można do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bonikowie - teren dawnego składowiska odpadów

Punkt czynny jest w następujące dni tygodnia:

w poniedziałek od 10 .00 do 16.00

w środy od godz. 10.00 do 16.00

w soboty od godz. 8.00 do 16.00

Odpady do PSZOK dostarczyć należy we własnym zakresie

Regulamin PSZOK

http://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=15&dzialy=15&akcja=artykul&artykul=16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie miasta Kościana przyjmowane są w Urzędzie Miejskim  Kościana, al. Tadeusza Kościuszki 22, pokój 122, telefon (65) 5 12 18 38.

Więcej  informacji na temat gospodarki odpadami

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu

Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 61 2826303, 61 2823358

https://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=10&strona=1