Harmonogramy

Harmonogram odbioru odpadów

Eco harmonogram tutaj

1. Odpady niesegregowane:

https://selekt.czempin.pl/asp/pliki/Harmonogram_odbioru_odpadow_2020/harmonogramy_m__koscian_komunalne_marzec__2020_iii.pdf 

2. Odpady segregowane (w tym wielkogabarytowe i zielone):

https://selekt.czempin.pl/asp/pliki/Harmonogram_odbioru_odpadow_2020/harmonogram_miasto_koscian_segr._i_zielone_marzec_2020_akt_.pdf

 

Informacja dla mieszkańców w sprawie zasad segregacji obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

https://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=2&artykul=62&akcja=artykul

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Kościana zajmuje się firma Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. Odział Kościan, ul. Łąkowa 5, telefon 065 511 44 80.

3. Poza ww. terminami odbioru odpady dostarczyć można do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bonikowie - teren dawnego składowiska odpadów

Punkt czynny jest w następujące dni tygodnia:

w środy od godz. 10.00 do 16.00

w soboty od godz. 8.00 do 16.00

Odpady do PSZOK dostarczyć należy we własnym zakresie

Regulamin PSZOK

http://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=15&dzialy=15&akcja=artykul&artykul=16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie miasta Kościana przyjmowane są w Urzędzie Miejskim  Kościana, al. Tadeusza Kościuszki 22, pokój 122, telefon (65) 5 12 18 38.

Więcej  informacji na temat gospodarki odpadami

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu

Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 61 2826303, 61 2823358

http://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=8&menu=30&strona=1