Burmistrz

Michał Jurga
Burmistrz Miasta Kościana

kadencja (2014-2018)

Burmistrz Miasta Kościana przyjmuje interesantów
w poniedziałek w godz. 12.00-16.00

tel.fax 065 512 27 00
tel. 065 512 11 11, wew. 222

sekretariat - pok. 106, I piętro