Programy UE

Strategia Rozwoju Miasta Kościana na lata 2024 - 2033

  

Gmina Miejska Kościan realizuje przedsięwzięcie pn.:

„Strategia Rozwoju Miasta Kościana na lata 2024 – 2033”

Dofinansowano dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 25.830,00 zł.