Programy UE

Alzey

KOŚCIAN - ALZEY (NIEMCY)

Data podpisania umowy partnerskiej:

3.04.1990 r.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XIV/58/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28.02.1990 r. w sprawie nawiązania współpracy z władzami miasta Alzey (RFN)

Zakres współpracy:

  • Współpraca w dziedzinie gospodarki komunalnej (planowanie miejskie, ochrona pomników, rozwiązania sanitarne, gospodarka wodna, stosowanie nowoczesnych technologii)
  • Wymiana uczniów i młodzieży
  • Wymiana kulturalna między muzeami, towarzystwami regionalnymi i innymi organizacjami kulturalnymi
  • Rozwój kontaktów między drużynami i sportowcami oraz zespołami kulturalnymi
  • Wymiana gospodarcza w dziedzinie rzemiosła, handlu, przemysłu i drobnej wytwórczości
  • Spotkania oficjalnych delegacji władz miejskich

Adres strony internetowej:

www.alzey.de