Programy UE

Dostępny samorząd - granty

GMINA MIEJSKA KOŚCIAN realizuje przedsięwzięcie grantowe „Przebudowa WC dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy dla budynku Urzędu Miejskiego Kościana.”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zapewnienie informacji wizualnej i dotykowej poprzez montaż planów tyflograficznych oraz tabliczek z alfabetem Braille’a w ciągach komunikacyjnych.

Wartość grantu: 33 200,00 PLN

Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej i napis Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny
Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej i napis Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych