Programy UE

Nederlek

KOŚCIAN - NEDERLEK (HOLANDIA)

Data podpisania umowy: 

30.05.1994

Podstawa prawna:

Uchwała nr XLIV/417/94 z dnia 26.05.1994 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy o partnerstwie miast Kościana, Krimpen a/d Ijssel i Nederlek

Zakres współpracy:

  • Wymiana kulturalna, w szczególności między muzeami, towarzystwami regionalnymi i innymi organizacjami oraz zespołami. Wymiana chórów, grup strażackich
  • Wymiana uczniów i młodzieży
  • Rozwój konataktów między drużynami, sportowcami, chórami i orkiestrami
  • Współpraca w dziedzinie gospodarki komunalnej (planowanie miejskie, ochrona pomników, rozwiązania sanitarne, gospodarka wodna, stosowanie nowoczesnych technologii)
  • Wymiana gospodarcza w dziedzinie rzemiosła, handlu, przemysłu i drobnej wytwórczości
  • Spotkania oficjalnych delegacji władz miejskich 

Adres strony internetowej:

http://www.nederlek.nl/

1.01.2015 r. gmina Nederlek została zniesiona.