Programy UE

Informacje dla organizacji pozarządowych

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Kościanie
Al. Kościuszki 22
Pok. 203

Anna Łakoma
adres e-mail: anna.lakoma@koscian.eu

Marta Kasprzak
adres e-mail: marta.kasprzak@koscian.eu

tel. 65 512 22 23 lub
65 512 14 66 wew. 304

Współpraca z organizacjami w zakresie: kultury fizycznej, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony zwierząt.

Zakres czynności:

  • realizacja zadań współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy o sporcie,
  • prowadzenie spraw związanych z ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego i zadania z zakresu sportu,
  • prowadzenie spraw związanych z rejestracją ofert kał danych przez organizację,
  • nadzór nad realizacją zadań powierzonych stowarzyszeniom i organizacjom,
  • przygotowanie umów na dofinansowanie realizacji zadania publicznego,
  • kontrola i ocena pod względem merytorycznym sprawozdań z realizacji zadań publicznych,
  • przekazywanie do Biura Finansowo – Księgowego do oceny rachunkowej rozliczeń środków na realizację zadań publicznych