Programy UE

Informator Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie

Ważne adresy, gdzie szukać pomocy. 

Badanie alkomatem - wirtualne liczydło http://www.alkoholoweliczydelko.pl/

Publikacje: profilaktyka i edukacja 

https://kcpu.gov.pl/profilaktyka-i-edukacja/publikacje-i-edukacja-publiczna/dorosli/

 

W załączeniu Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców - Kościan 2020.

Pliki do pobrania